خانه / بایگانی برچسب: تخیقی در مورد استقراء ناقص و تعميم آن

بایگانی برچسب: تخیقی در مورد استقراء ناقص و تعميم آن

تحقیقی در مورد استقراء ناقص و چگونگی تعمیم آن

استقراء ناقص و چگونگي تعميم آن

چکیده (با مدد هستی بخش هست‌ها) هسته مرکزی و محوری مقاله پیش‌رو مسئله «چگونگی تعمیم استقراء ناقص» می‌باشد. برای ورود به مسئله، ابتدا مقدمه و اصطلاحاتی را که موردنیاز بحث بوده، بیان داشته و سپس به بیان نظریات مختلف درباره این مسئله پرداختیم؛ نظریاتی که یکی از سرزمین‌های اسلامی و …

ادامه نوشته »