خانه / علوم مهندسی

علوم مهندسی

دانلود مقاله امنیت تجهیزات شبکه های برق

دانلود مقاله امنیت تجهیزات شبکه های برق

فهرست مطالب عنوان مطلب صفحه امنیت تجهیزات شبکه ۱ امنیت فیزیکی ۲ افزونگی در محل استقرار شبکه ۲ توپولوژی شبکه ۳ محل‌های امن برای تجهیزات ۴ انتخاب لایه کانال ارتباطی امن ۵ منابع تغذیه ۶ عوامل محیطی ۷ امنیت منطقی ۸ امنیت مسیریاب‌ها ۸ مدیریت پیکربندی ۹ کنترل دسترسی به …

ادامه نوشته »

مقاله کامل در مورد تعریف انواع نظارت و بازرسی

مقاله کامل در مورد انواع نظارت و بازرسی

یکی ازمهمترین ارکان مدیریت نوین درهمه سیستم ها، موضوع نظارت میباشد.اهمیت و ضرورت این رکن درمدیریت به گونه ای است که به واسطه آن حصول اطمینان ازصحت حرکت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده محقق میگردد.امروزه امر نظارت و بازرسی درهمه حکومت ها و جوامع امری ضروری ومقبول است …

ادامه نوشته »