شیمی

مقاله کامل در مورد الگوریتم اجتماع مورچه (Ant Colony Algorithm)

۱- معرفی الگوریتم اجتماع مورچه یکی از مسائلی که به وسیله ی زیست شنا سان مورد مطالعه قرار گرفته است درک این موضوع است که چگونه موجودات تقریبا کور مانند مورچه ها کوتاه ترین مسیر را از لانه ی خود تا منبع غذا و بر عکس پیدا می کنند.آن ها پی …

ادامه نوشته »