خانه / علوم پایه / تاریخ و جغرافیا

تاریخ و جغرافیا

معرفی کامل کاخ آپادانای شوش

تحقیق در مورد کاخ آپادانای شوش

یکی از نکات برجسته و شگفت آور در معماری آپادانا سکویی است که مجموعه کاخها بر آن بنا شده اند.در تخت جمشید مجموعه کاخها بر صفه ای سنگی مستقر هستند که دامنه و امتداد کوه رحمت است.تصور کنید که مسطح کردن و آماده ساختن محوطه ای ۱۲ هکتاری بر روی …

ادامه نوشته »