خانه / علوم پایه / روش تحقیق

روش تحقیق

معرفی مقاله ارزشیابی تحصیلی آموزشی

ارزشیابی تحصیلی آموزشی

چکیده ارزشیابی تحصیلی ارزشیابی وسیله ای برای تحقیق اهداف آموزشی به شمار می آید و یکی از فنونی است که آشنایی با آن برای معلمان ضروری است .در این پژوهش « چگونگی تاثیر ارزشیابی در بهبود یاد دهی یادگیری و اصلاح برنامه ها وروش ها » مورد بررسی قرار گرفته است …

ادامه نوشته »